Φούφας / Λιόφυτο παράθυρο περίπτερο FoodExpo

  • Foufas Bros S.A.
  • Σχεδιασμός περιπτέρου FoodExpo 2024
  • //
  • Booth Design FoodExpo 2024
Αφετηρία για τον σχεδιασμό του φετινού περιπτέρου της εταιρίας Αφοί ΦΟΥΦΑ α.ε. στάθηκε η τελευταία συσκευασία που σχεδιάσαμε το 2023 για την εταιρία. Η συσκευασία αγκαλιάστηκε από τους καταναλωτές και αγαπήθηκε από τους εμπόρους. Η προσαρμογή της μακέτας της συσκευασίας στο περίπτερο έδωσε επιπλέον ώθηση στο νέο αυτό brand και η ξεκάθαρη αποτύπωση των κύριων στοιχείων που καθιστούν την εταιρία Φούφας α.ε. leader στον χώρο του ελαιολάδου εδώ και 65 χρόνια ενίσχυσε το ήδη ισχυρό προφίλ της.
The starting point for this year's booth design for the company Foufas Bros S.A. was the latest packaging we designed in 2023 for the company. The packaging was embraced by consumers and loved by merchants. Adapting the packaging layout to the booth provided further momentum to this new brand, and the clear depiction of the key elements that have made Foufas Bros S.A. a leader in the olive oil industry for the past 65 years strengthened its already strong profile.